Kampania "Mają Duszę"

MAJĄ DUSZĘ – Kampania na rzecz przeciwdziałania okrucieństwu człowieka. Jeśli psy jeszcze nam nie udowodniły, że są istotami duchowymi, to oznacza tylko jedno – że sami owej duszy jesteśmy pozbawieni.

Pies towarzyszy człowiekowi niemal od początków cywilizacji. Mimo trwającej od tysięcy lat wierności i zażyłości nie doczekał się jasno określonego statusu członka rodziny. Celem naszej kampanii jest przyznanie mu należnego miejsca. Tylko taki status może mu zagwarantować psychiczny komfort i szczęśliwe życie.

Jako członek rodziny pies może równocześnie pełnić określoną służbę – tropić przestępców, pilnować domu, towarzyszyć ociemniałym, ratować ofiary katastrof, zabawiać dzieci i wykonywać inne prace powiązane z jego charakterem, rasą i powołaniem, ale to wszystko jest dodatkiem do funkcjonowania na prawach domownika.

MAJĄ DUSZĘ – a to oznacza, że oczekują od nas czegoś więcej, niż miska karmy.

MAJĄ DUSZĘ – a my, nieświadomi ich uczuć – skazujemy je na samotność i pozostajemy obojętni. Wszystkie ich cierpienia wynikają z naszej nieświadomości.

MAJĄ DUSZĘ – a więc prawo bycia członkiem rodziny. Jeśli to będzie oczywiste dla całego społeczeństwa – skończą się psie dramaty, łańcuchy i zamknięte kojce, skończy się bezmyślne rozmnażanie. Pies jest zwierzęciem DOMOWYM, istotą duchową.

MAJĄ DUSZĘ – a jeśli ktoś twierdzi, że tak nie jest – sam pozostaje ślepy, obojętny i bezduszny.