1 lipca 2020

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Stronę panpanipies.pl prowadzi Fundacja Pan i Pani Pies im. Maćka Kozłowskiego z siedzibą w Gąsawach Plebańskich 76a (26-502 Jastrząb), wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000532881, założoną przez Agnieszkę Kowalską. Ten regulamin opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz plikami cookies. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

W razie wątpliwości zachęcam do kontaktu poprzez wiadomość na adres mailowy: panpanipies@gmail.com lub pod numerem telefonu, który znajduje się w zakładce KONTAKT.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1.  Administratorem strony jest Agnieszka Kowalska, zamieszkała w Gąsawach Plebańskich (Polska). Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Kontakt panpanipies@gmail.com
 2.  Strona dostępna jest pod adresem www.panpanipies.pl, na platformie www.wordpress.com
 3.  Użytkownikiem strony jest każda osoba, która na nią wchodzi.
 4.  Pliki cookies (ciasteczka)  strona zbiera informacje z plików cookies, ponieważ są one niezbędne do odpowiedniego jej funkcjonowania. Dane nie są jednak wykorzystywane ani widoczne dla osób nieuprawnionych.

§ 2 Administrator danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli zapiszesz się na newsletter na stronie, to administrator przetwarza Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP.
 2. Dane podawane przez Użytkownika są zawsze udostępniane dobrowolnie.
 3. Dane osobowe przetwarzane są: a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, b. zgodnie ze wdrożoną Polityką Prywatności, c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby
 4. Administrator zapewnia poufność danych osobowych, które udostępniane są przez Użytkownika.
 5. Administrator zobowiązuje się do ochrony zgromadzonych danych osobowych i dostępu do nich osobom nieupoważnionym.

§ 3 Prawa Użytkownika

 1. Użytkownikowi przysługują uprawnienia wynikające z aktów prawnych, w tym w szczególności do:
 •  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 •  prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, czy też ograniczenia ich przetwarzania
 •  prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu
 •  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem oraz gromadzeniem danych przez Administratora
 •  prawo do przenoszenia danych

§4 Pliki Cookies

 1. Strona wykorzystuje pliki cookie, które przede wszystkim zapewniają prawidłowe funkcjonowanie strony, zbierają informacje statystyczne i dostosowują treść do Użytkownika.
 2. Jeśli zostawisz na stronie komentarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu mail i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku.
 3. Możesz skonfigurować swoją przeglądarkę, by uniemożliwiała przechowywanie plików cookie, ale musisz się liczyć z tym, że działania na stronie mogą zostać utrudnione.

§ 5 Komentarze

 1. Strona wykorzystuje wtyczkę Facebooka, odpowiedzialną za dodawanie komentarzy.
 2. Użytkownik, zostawiając komentarz na stronie, jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez system komentarzy Facebook.
 3. Komentarze wyświetlane są na stronie, ale przechowywane są na platformie Facebook.

§ 6 Inne portale korzystające z danych

 1. Na stronie znajdują się dodatki, łączące ją z innymi portalami. One również zbierają dane:
 • widget Facebooka, który umożliwia polubienie strony,
 • widget Instagram, który umożliwia obserwowanie konta
 • pliki cookies, które są wykorzystywane przez Facebook Comments
 • Google Analytics w celach statystycznych
 • Newsletter

§7 Osadzone treści z innych witryn

 1. Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.
 2. Te witryny mogą zbierać informację o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

§8 Publikacje

 1. Na tej stronie publikowane są ogłoszenia adopcyjne, informacje o zbiórkach oraz aktualności fundacyjne.

§9 Zmiana polityki prywatności

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmiany powyższej polityki prywatności. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem panpanipies@gmai.com

Korzystając z tej strony internetowej, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych.